Tietosuojaseloste ja Rekisteriseloste

Kapon huolto asiakasrekisterin tietosuojaseloste

Henkilötietolainsäädännön mukainen tietosuojaseloste (erit. henkilötietolaki, 523/1999, 10 ja 24 §).
Rekisterinpitäjä
Kapon Huolto Oy
Nummikatu 9
04460 Nummenkylä
Y-tunnus 0855585 – 2
toimisto(a)kaponhuolto.fi

Rekisteriaisioista vastaava yhteyshenkilö
Susanna Mäyrä
toimisto(a)kaponhuolto.fi

Rekisterin nimi
Kapon Huolto asiakasrekisteri
Kapon Huolto asiakaspalvelurekisteri
Kapon Huolto laskutusrekisteri

Käyttötarkoitus
Kapon Huolto Tarjous pyyntö / Palautelomake tiedot tallentuvat asiakasrekisteriin. Tiedot kirjataan tilausten käsittelyä, arkistointia ja tilastointia varten.

Yhteydenottolomakeella tai sähköpostilla tulleet kyselyt tallennetaan asiakaspalvelurekisteriin. Tiedot kirjataan muuta käsittelyä, arkistointia ja tilastointia varten.

Asiakasrerinterin tietosisältö
– etunimi, sukunimi, syntymäaika tai y-tunnus
– postiosoite, sähköpostiosoite
– puhelinnumero
– tilaus- ja laskutustiedot

Asiakaspelvelureksiterin tietosisältö
– etunimi, sukunimi, syntymäaika tai y-tunnus
– postiosoite, sähköpostiosoite
– puhelinnumero
– tilaus- ja laskutustiedot

Laskutusrekisterin tietosisältö
– etunimi, sukunimi, syntymäaika tai y-tunnus
– postiosoite, sähköpostiosoite
– puhelinnumero
– tilaus- ja laskutustiedot

Säännönmukaiset tietolähteet
Asiakasrekisterin tiedot saadaan asiakkaalta tilauksen yhteydessä.

asiakaspalvelurekisterin tiedot saadaan asiakkaalta sähköpostin tai yhteydenottolomakkeella saatavien tietojen yhteydessä.

Laskutusrekisterin tiedot saadaan asiakkaalta tilauksen yhteydessä.

Sääntöjenmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto eu-n tai euroopan talousalueen ulkopuolelle
Kapon Huolto asiakasrekisteriä, asiakaspalvelurekisteriä, laskutusrekisteriä ei luovuteta ulkopuolisille

Rekisterin suojauksen periaatteet
Asiakastietokanta sijaitsee salasanasuojatulla palvelimella, johon oikeudet ovat vain nimetyillä henkilöillä.

Tarkastusoikeus ja tarkastusoikeuden toteuttaminen
Allekirjoitetulla kirjeellä on mahdollista saada itseään koskevat tiedot maksuttomasti kerran vuodessa.

Tiedon korjaaminen ja tiedon korjaamisen toteuttaminen
Omia tietoja voi korjata ottamalla yhteyttä rekisterinpitäjään, joka tekee toivotut muutokset.

Muut mahdolliset oikeudet
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten.

Evästeet, kävijäseurannat ja muut tiedonkeruumenetelmät
Sivustolla käytetään evästeitä (cookies). Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja.

Yritys kerää tietoja sivustoilla vierailevilta henkilöiltä. Tietojen avulla parannetaan sivuston toimivuutta ja sivuston sisältöä. Muut verkkosivustot, joille mahdollisia linkkejä on, keräävät ja hyödyntävät evästeitä heidän tarpeidensa mukaan.

Henkilön tulee itse hyväksyä jokaisen sivuston evästeet itse. Mikäli henkilö ei hyväksy, että hänestä kerätään tietoja, kyseisen sivuston käyttö tulee välittömästi lopettaa.

Useimmat selainohjelmat mahdollistavat eväste-toiminnon poiskytkemisen. Tämä tapahtuu esimerkiksi Internet Explorer -selainohjelman ”Työkalut” -valikosta löytyvän ”Internet asetukset” -valikon kautta kohdasta ”Suojaus”.

On hyvä ottaa huomioon, että evästeet voivat olla tarpeellisia joidenkin palveluiden asianmukaiselle toimimiselle.

REKISTERISELOSTE
REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 §:n

1. REKISTERINPITÄJÄ
Kapon Huolto Oy
Y-tunnus 0855585 – 2
toimisto(a)kaponhuolto.fi

2. REKISTERIN NIMI
Kapon Huolto asiakasrekisteri

3. REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS
Kapon Huolto asiakkaiden tiedot tallentuvat asiakasrekisteriin. Tiedot kirjataan tilausten käsittelyä, arkistointia ja tilastointia varten.

4. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ
– etunimi, sukunimi, syntymäaika tai y-tunnus
– postiosoite, sähköpostiosoite
– puhelinnumero
– tilaus- ja laskutustiedot

5. TIETOJEN LUOVUTUS
Kapon Huolto rekisterissä olevia tietoja ei luovuteta eteenpäin kolmansille osapuolille.

6. ASIAKASTIETOJEN KÄYTTÖ
Asiakastietoja käsittelevät ainoastaan henkilöt, joiden toimenkuvaan se kuuluu.

7. TIETOJEN SUOJAAMINEN
Asiakastietokanta sijaitsee salasanasuojatulla palvelimella, johon oikeudet ovat vain nimetyillä henkilöillä.